Analyse

Evaluering af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler for statslige ordregivere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har evalueret statslige ordregiveres anvendelse af udbudslovens ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler.

Princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud af bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det.  En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår mellem den offentlige ordregiver og den virksomhed, der løser opgaven.

Følg eller forklar-princippet om sociale klausuler har været gældende for statslige ordregivere siden 1. februar 2013, på udbud af bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter med en varighed på minimum 6 måneder, og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr.

Formålet med princippet er at øge brugen af uddannelses- og praktikpladser i offentlige udbud. Evalueringen viser, at flere statslige ordregivere anvender princippet, idet flere enten følger eller forklarer.

Evalueringen dækker statslige udbud i perioden 1. januar 2015– 31. december 2016.