Analyse

Konsortier og udbud - Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Denne analyse indeholder en kortlægning af ordregiveres brug af egnetheds- og udvælgelseskriterier i begrænsede udbud. Formålet er at undersøge i hvilket omfang ordregivere lægger vægt på omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium i denne type udbud.

Kortlægningen er gennemført i samarbejde med Rambøll og dækker alle begrænsede udbud i perioden 1. januar 2015 – 30. april 2016. I alt indgår ca. 1.000 udbud i kortlægningen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af kortlægningen udarbejdet denne rapport, som lægger vægt på at beskrive de resultater, der har relevans for konsortie-problemstillingen, herunder brugen af omsætningsvolumen som udvælgelseskriterium. Desuden inddrages andre tilgængelige data til at belyse SMV’ers deltagelse i offentlige myndigheders udbud og virksomheders deltagelse i konsortier.