Analyse

Direkte Debitering – fordele og ulemper ved regulering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kortlægger i en analyse fordele og ulemper ved regulering af betalingsløsninger som Betalingsservice. Det sker efter anmodning fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, ”Direkte Debitering”, kortlægger fordele og ulemper ved en eventuel regulering af markedet. Det sker efter ønske fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen, der også har bedt om forslag til, hvordan en ændring af lovgivningen kan udformes.

Efter analysens færdiggørelse har Nets fremsat et overtagelsestilbud på DIBS Payment Services AB. Nets’ eventuelle opkøb af konkurrenten indgår ikke i grundlaget for vurderingen af fordele og ulemper ved regulering.

Analysen beskriver konsekvenser af en udvidelse af Betalingstjenestelovens §79 om urimelige priser og avancer på betalingskort, så den også omfatter direkte debiteringsprodukter som Betalingsservice.

De væsentligste fordele

 • Regulering kan bidrage til at sikre, at der ikke anvendes urimelige priser for direkte debiteringsprodukter over for kreditorer, hvilket i sidste ende kan gavne forbrugerne.
 • Regulering kan bidrage til at sikre, at der ikke anvendes urimelige priser og avancer ved interbankgebyrerne i forbindelse med direkte debiteringsløsninger.
 • Regulering kan bidrage til at sikre, at en pris på et direkte debiteringsprodukt ikke giver anledning til en urimelig avance hos en udbyder af direkte debitering.

De væsentligste ulemper

 • Regulering kan reducere innovationen og begrænse udbuddet af nye og alternative produkter, som det vurderes sandsynligt finder sted på sigt fra nye aktører.
 • Regulering kan mindske incitamentet til at effektivisere og forbedre kvaliteten i de aktuelle og potentielle direkte debiteringsløsninger.
 • Regulering vil ikke skabe øget konkurrence på markedet, men kan tværtimod bidrage til at fastholde den eksisterende markedsstruktur.

De anførte ulemper ved regulering kan muligvis dæmpes i et vist omfang, såfremt en regulering gøres tidsbegrænset.

Baggrund

Den daværende erhvervs- og vækstminister bad i 2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en analyse af Nets’ indtjening på Betalingsservice. Her fremgik det, at Nets har haft en høj og stigende indtjening ved Betalingsservice, og at konkurrencepresset fra alternative produkter er begrænset. Nets’ omkostninger per transaktion er faldet, mens prisen per transaktion har været nogenlunde konstant de seneste år. På den baggrund anmodede nuværende erhvervs- og vækstminister, Henrik Sass Larsen, om en analyse af fordele og ulemper ved regulering af direkte debitering.

I analysen ”Direkte Debitering” vurderes det, at den aktuelle konkurrence på området er begrænset, og at Betalingsservice fortsat vil have en stærk markedsposition i de kommende år. På længere sigt er det muligt, at der kan etableres et større konkurrencepres på markedet: Mobile betalingsløsninger kan muligvis øge konkurrencen, bankernes salg af Nets kan øge bankernes incitament til at udvikle egne betalingsløsninger, og ny EU-regulering kan muligvis åbne for konkurrence fra nye aktører.

Fakta: Direkte debitering og Betalingsservice 

 • Direkte debitering er en betalingsløsning, som anvendes når forbrugeren skal betale regninger, som for eksempel elregningen eller mobilregningen. 
 • Ved en direkte debitering iværksættes betalingen af den virksomhed, som forbrugeren skylder penge.
 • Nets er i kraft af Betalingsservice den centrale udbyder af direkte debitering i Danmark.
 • 95 pct. af alle danske husstande anvender i dag Betalingsservice.
 • I 2012 blev der gennemført knap 195 mio. transaktioner med Betalingsservice og knap 24 mio. transaktioner med automatisk kortbetaling. 
For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.