Analyse

Betalingsservice

Nets har mere end fordoblet sin indtjening fra danskernes betalinger gennem Betalingsservice fra 2003 til 2012. I samme periode er Nets omkostninger til Betalingsservice faldet markant. Det viser analysen ”Betalingsservice” foretaget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter ønske fra regeringen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Vores analyse viser, at Nets fortsat genererer store overskud fra Betalingsservice. Og at der har været plads til at øge Nets’ betaling til bankerne markant. Flere betalinger går igennem Betalingsservice, og Nets’ omkostninger er faldet, men det er ikke kommet forbrugerne til gode.

Næsten alle danske husstande benytter jævnligt Betalingsservice. Derfor er det vigtigt, at uhensigtsmæssigheder ikke forhindrer, at Nets’ lavere omkostninger kommer både virksomhederne og forbrugerne til gode.

Der er klare tegn på, at markedet kunne fungere bedre til forbrugernes fordel. Det kan være værd at overveje fordele og ulemper ved yderligere regulering.

Analysen ”Betalingsservice” er resultatet af et politisk ønske om en opfølgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af samme område fra 2011.

Den nye analyse viser, at Nets fortsat øger indtjeningen på tjenesten Betalingsservice, og at Nets er den helt centrale udbyder. 95 procent af de danske husstande betaler regninger gennem Betalingsservice.

Nets har en overskudsgrad på området, der er betydeligt højere end gennemsnittet for private byerhverv. Fra 2003 til 2012 er Nets’ indtjening fra Betalingsservice mere end fordoblet.

Nets’ omkostninger er fra 2003 til 2012 faldet med mellem 10 og 30 procent i takt med, at antallet af betalinger via Betalingsservice er steget med ca. 40 procent. Antallet af transaktioner med Betalingsservice udgjorde knap 200 mio. i 2012. Ingen af delene er kommet forbrugerne til gode.

Analysen viser, at Nets’ indtjening fra Betalingsservice voksede yderligere fra 2011 til 2012, selvom Nets samtidig har øget betalingen til pengeinstitutterne for deres medvirken til Betalingsservice.

Udgiften til pengeinstitutterne udgør langt den største del af Nets’ omkostninger ved at drive Betalingsservice. Betalingen til pengeinstitutterne er steget med op til 20 procent i perioden 2009-2012.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.