Analyse

Prisloft for drikke- og spildevandsselskaber 2014

Reguleringen skaber konkurrence om at være blandt de mest effektive vandselskaber. Det sker ved, at Forsyningssekretariatet fastsætter effekti-viseringskrav, der er afstemt efter selskabernes potentiale for at effektivisere.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carsten Smidt, siger:

Vi kan se, at reguleringen af vandsektoren har stor betydning. Langt størstedelen af selskaberne har sænket deres driftsomkostninger. Vi ser dog stadig et stort potentiale for effektiviseringer i sektoren.

"Lokale forhold og nødvendige investeringer kan give højere priser på vand og spildevandsafledning. Men vores krav og selskabernes arbejde med effektiviseringer gør danskernes vandregning lavere, end den ellers ville have været.

"Vand- og spildevandsselskaberne er naturlige monopoler. I mange andre sektorer konkurreres der om at være mest effektiv, og det lægger et pres på priserne. Vandsektoren er ikke udsat for samme konkurrencepres. Det retter reguleringen op på." />

Reguleringen skaber konkurrence om at være blandt de mest effektive vandselskaber. Det sker ved, at Forsyningssekretariatet fastsætter effektiviseringskrav, der er afstemt efter selskabernes potentiale for at effektivisere.

Forsyningssekretariatet har fastsat krav til landets 330 største vandselskaber i 2014. Kravene begrænser alene i år vandselskabernes mulighed for at opkræve betaling hos deres kunder med 159 millioner kroner. Formålet er at realisere potentialet for effektiviseringer i sektoren på over 1 milliard kroner til gavn for borgerne, erhvervslivet og samfundet. 

De seneste regnskabstal viser, at vandselskabernes samlede driftsomkostninger er faldet med 590 millioner kroner fra 2010 til 2012. Faldet skyldes flere forhold, men langt størstedelen kan forklares med kravene om at effektivisere.

Forsyningssekretariatets krav fører til, at forbrugerne og erhvervslivet får lavere vandpriser, end de ellers ville have fået, fordi selskaberne må opkræve mindre hos deres kunder. Alligevel kan vandpriserne stige, hvis selskaberne eksempelvis investerer i miljøaktiviteter.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, telefon 4171 5098.

Læs analysen "Prislofter for vand- og spildevandsselskaber 2014".