Analyse

Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog

Det offentlige tilskud til regionaltog er reduceret med 26 procent, efter Tyskland skabte konkurrence om driften. Det viser analysen ”Tyske erfaringer med udbud af regionale passagertog”, som det uafhængige konsulentbureau Copenhagen Economics har lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

Analysen er interessant for os. Den viser, at øget konkurrence om driften af de tyske regionaltog har givet væsentlige besparelser. De tyske skatteborgere har i gennemsnit sparet godt 25 procent.

Besparelserne på driften har tilsyneladende ikke svækket forbrugernes lyst til at rejse med regionaltog. En større andel af den tyske persontransport er foretaget med regionaltog i den periode, hvor der er kommet konkurrence fra andre leverandører end Deutsche Bahn.

Det er værd at bemærke, hvordan udbud har sikret driften af banestrækninger, der ellers var lukningstruede. I nogle tilfælde har det endda betydet, at tyskerne igen kan benytte sig af regionaltog, hvor strækningerne tidligere var lukket ned.

Det offentlige tilskud til tyske regionaltog er nedbragt med 26 procent, efter der er indført konkurrence om driften. Undersøgelsen viser, at flere passagerer benytter sig af togene, og det tyder på, at kunderne er mere tilfredse.

Copenhagen Economics har analyseret det offentlige tilskud på de tre tyske typer af regionaltog. Den største besparelse er opnået gennem konkurrence hos ”Regional-Express”, hvor 47 procent af udgifterne er sparet. Omkostningerne til ”S-bahn” er faldet med 23 procent, og ”Regional-bahn” koster 15 procent mindre i drift.

Copenhagen Economics bemærker, at Regionalbahn kan sammenlignes med danske regionaltog.

Tyskerne har tilbagelagt flere kilometer i regionaltog i den periode, hvor der er åbnet for konkurrence. Antallet af passagerkilometer er i gennemsnit steget med tre procent årligt fra 2002 til 2012.

I samme periode er regionaltogenes andel af den samlede persontransport steget med 25 procent, mens eksempelvis bilernes andel er faldet.

Copenhagen Economics har haft adgang til undersøgelser af kundetil-fredsheden i Berlin-Brandenburg og i Rhein-Ruhr. Resultaterne viser, at størstedelen af kunderne er mere tilfredse eller mindst lige så tilfredse med konkurrenterne, som de er med at rejse med Deutsche Bahn. De tyske passagerer kan benytte nye servicetiltag i konkurrenternes tog.

Der kører også regionaltog på strækninger, hvor Deutsche Bahn enten havde planlagt at nedlægge driften, eller hvor strækningen allerede var lukket helt ned.

Copenhagen Economics vurderer, at gevinsten ved at sende togstrækningerne i udbud overgår de udgifter, der er forbundet med selve udbuddet.

I 2014 er det muligt for private leverandører at byde på halvdelen af Tysklands regionale togstrækninger. Det er vedtaget ved lov, at alle landets regionalbaner skal sendes i udbud fra 2023.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs analysen