Analyse

Resultater af undersøgelse i internethandel om overholdelse af betalingstjenestelovens § 80, stk. 5

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en stikprøveundersøgelse af, om internetbutikkerne overholder betalingstjenestelovens regler om overvæltning af gebyrer på kunderne.