Analyse

Analyse af 21 ”grønne” mærker

Fødevarer og non-food-produkter bærer ofte grønne mærker, der leder tankerne hen på miljø og økologi. Generelt lever mærkerne op til det, de står for. Men forbrugerne kender kun få af dem, og informationen er umiddelbart ikke tilgængelig i købssituationen.

Det viser ”Analyse af 21 grønne mærker”, der er udarbejdet af Forbrugerrådet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Analysen har ud over de officielle miljømærker Blomsten, Svanen og Ø-mærket vurderet 18 andre mærker. De lever generelt op til det, de signalerer, og der er et kontrolsystem bag mærkerne.

Det er imidlertid kun 11 af de 21 mærker, som mere end halvdelen af de adspurgte forbrugere kender til. Og kendskabet til EU’s miljømærke Blomsten og EU’s økologimærke ligger lavt på henholdsvis 37 og 39 procent. Det har fået arbejdsgruppen bag analysen til at opfordre til en bedre informationsindsats.

Dagligvarekæderne har i de senere år lanceret deres egne varemærker, for eksempel Änglamark, Grøn Balance og Levevis. Forbrugerne opfatter ofte dagligvarekædernes egne varemærker som grønne mærker, der har fokus på miljø. Generelt bærer dagligvarekædernes egne varemærker de officielle og anerkendte miljø- eller økologimærker som Blomsten og Svanen eller det røde Ø-mærke og lever på nuværende tidspunkt op til deres grønne profil.

Forbrugerpolitisk eftersyn

Analysen er iværksat som led i regeringens forbrugerpolitiske eftersyn. Virksomheder har frihed til at markedsføre sig og udvikle mærker med en grøn profil, så længe mærkerne lever op til markedsføringsloven og Forbrugerombudsmandens retningslinjer. Analysen har ikke givet indikationer på, at det ikke er tilfældet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Kristensen, siger:

Det er godt, at de grønne mærker lever op til det, de signalerer. Når forbrugerne står ude i butikken og vælger et produkt med et grønt mærke på, er det vigtigt, at de kan stole på, at produktet rent faktisk har en miljørigtig profil.

" />Det skal gerne være nemt for forbrugerne at finde oplysninger om, hvilke mærker der er, og hvad de står for. Jeg håber, at detailhandlen vil følge opfordringen til at synliggøre informationen om mærkerne helt ude i butikken.”

Vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling, siger:

”Det er rigtig positivt, når dagligvarekæderne anvender de officielle miljømærker i deres egen varemærkning og markedsføring. På den måde kan man som forbruger være mere tryg ved, at supermarkedernes egne mærker i høj grad også lever op til de standarder, som varer med Svanen, Blomsten eller Ø-mærket har.”

Regeringens arbejdsgruppe består af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Miljøstyrelsen med konsulentbistand fra Forbrugerrådet. Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe, der består af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, COOP/FDB, Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer.

Læs mere om de forskellige mærker på den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98 eller Cand. Scient. i Miljøstyrelsen, Søren Mørch Andersen på 72 54 44 03.