Analyse

Liberaliseringen af bogmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne

Liberaliseringen af bogmarkedet har givet forbrugerne en gevinst på estimeret 319 millioner kroner i 2012. Det viser en analyse, som konsulenthuset Incentive har udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Estimeret årlig forbrugergevinst på 319 millioner kroner

Incentive estimerer, at de danske forbrugere i 2012 fik en gevinst på 319 millioner kroner fra liberaliseringen af bogmarkedet. Og det må ventes, at liberaliseringen også fremadrettet vil give betydelige årlige gevinster for forbrugerne. Gevinsten er beregnet i forhold til situationen i 2000, inden liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Hertil kommer gevinsterne fra årene mellem 2000 og 2012.

Konsulenthuset har beregnet 2012-gevinsten under forskellige forudsætninger og konkluderer, at den faktiske gevinst med stor sikkerhed ligger i intervallet 92-475 millioner kroner med bedste skøn på de 319 millioner kroner.

Forbrugernes gevinst skyldes primært, at priserne er faldet, at flere butikker sælger bøger, og at forbrugerne køber flere bøger.

Bogpriserne er faldet

Incentives beregninger viser, at prisen på skønlitteratur gennemsnitligt er faldet 12 procent siden år 2000, mens prisen på faglitteratur er faldet omkring 24 procent. Tallene er korrigeret for inflation.

Prisen på børne- og ungdomsbøger er i samme periode steget 42 procent. Det har ikke været muligt at afdække årsagen, men Incentive vurderer på baggrund af interviews med aktører på markedet, at prisstigningen på børne- og undomsbøger skyldes andre forhold end liberaliseringen.

Flere butikker sælger bøger

I 2000 solgte 450 boghandlere bøger. Men i 2013 har forbrugerne 544 butikker at gå til, når de køber bøger. Heraf er de 184 større supermarkeder med et udvalg på omkring 500 titler.

Udviklingen i antallet af boghandlere har fulgt den generelle udvikling i detailbranchen. I perioden 2000-2011 er antallet af boghandlere faldet med cirka 10 procent. I samme periode er antallet af øvrige detailbutikker faldet 14 procent.

Liberaliseringen har medvirket til øget bogsalg

Antallet af solgte skønlitterære bøger er steget 25 procent, og salget af fagbøger er steget 17 procent fra 2000 til 2012.

De forbrugere, som køber flere bøger end tidligere, anfører i høj grad årsager, der knytter sig til liberaliseringen – for eksempel at man ikke behøver at gå i en boghandler for at købe bøger, og at priserne er faldet. Mens de forbrugere, der køber færre bøger end tidligere, i høj grad anfører årsager, der ikke har med liberaliseringen at gøre – for eksempel mindre tid til at læse bøger og prioritering af pengene på andet end bøger.

Forbrugerne ser liberaliseringen som en fordel

Halvdelen af forbrugerne vurderer, at liberaliseringen af bogmarkedet har været en fordel, og blot otte procent, at den har været en ulempe. Dem, der ser liberaliseringen som en ulempe, er oftere højtuddannede og bosat i hovedstadsområdet.

Kvaliteten af bøger kan ikke måles

Bøgers kvalitet afhænger af læserens vurdering og kan ikke måles. I analysen ses på forbrugernes oplevelse af udbuddet af interessante bøger og muligheden for rådgivning.

41 procent finder ikke, at udvalget af interessante bøger er blevet mindre inden for de seneste tre-fem år. 16 procent vurderer, at det er tilfældet. Kun én enkelt procent angiver, at de ved deres seneste bogkøb manglede rådgivning.

Om analysen

Analysen ser udelukkende på effekten for forbrugerne af et liberaliseret bogmarked. Den dækker perioden fra 2000, hvor den gradvise liberalisering begyndte, frem til 2012. Bogmarkedet var fuldt liberaliseret i 2011. Analysen bygger blandt andet på en forbrugerundersøgelse med et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.

Kommentarer til analysen fra direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing:

Forbrugerne har foreløbig fået årlige milliongevinster som følge af bogmarkedets liberalisering. Det er min klare vurdering, at forbrugerne også fremadrettet vil få betydelige gevinster. Analysens resultater bekræfter, at liberaliseringen set med forbrugernes øjne var et helt rigtigt valg
.

Vi kan se, at forbrugerne køber flere bøger til lavere priser, end de gjorde før liberaliseringen af bogmarkedet begyndte. Forbrugerne har også fået nemmere ved at købe bøger, fordi der er kommet flere salgssteder.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 4171 5098.