Analyse

Erfaringer fra de danske OPP-projekter

Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en samarbejdsform, der i stigende grad bliver anvendt i Danmark. Inden for de sidste tre år er der indgået aftale om 9 af de 13 OPP-projekter, der er igangsat i Danmark, og der er flere projekter på vej. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kendskab til 15 projekter, der er i planlægningsfasen. Anvendelsen af OPP drøftes i mange forskellige sammenhænge både i forbindelse med traditionelle byggerier og i forbindelse med klimatilpasningsløsninger og udbygning af den danske infrastruktur.

Et OPP-projekt drejer sig om at etablere et partnerskab mellem en offentlig myndighed og en OPP-leverandør, hvor opgaver og risici fordeles mellem parterne, så der opnås en bedre arbejdsdeling, der kan føre en række fordele med sig.

Fordelene ved OPP kan fx være at anlæggene står færdige til aftalt tid, og at der udvikles nye og smartere løsninger, der kan give det offentlige totaløkonomiske fordele over partnerskabets løbetid.

Blandt de danske kommuner og regioner er OPP stadig en forholdsvis uafprøvet samarbejdsform. For at give offentlige myndigheder og private virksomheder, der overvejer OPP, mere viden om hvilke resultater der potentielt kan opnås i projekterne, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
i samarbejde med PwC undersøgt de ordregivende myndigheders erfaringer fra de eksisterende danske OPP-projekter.

Undersøgelsen af erfaringerne fra de danske OPP-projekter er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt de ordregivende offentlige myndigheder, der har gennemført projekterne. Basis for undersøgelsen er en række hypoteser om hvilke resultater, der kan opnås ved at gennemføre et projekt som OPP. Undersøgelsen er derfor centreret om de forhold, hvor et OPP-projekt må forventes at give et anderledes resultat end en traditionel entrepriseaftale. Undersøgelsens fokus har været at afprøve, om OPP ud fra de offentlige ordregivende myndigheders vurdering har givet de forventede resultater og konsekvenser i de danske OPP-projekter.