Analyse

Status for offentlig konkurrence

Konkurrence om de offentlige opgaver er en vigtig byggesten i en stærk og effektiv offentlig sektor. Ved at skabe konkurrence om de udbudsegnede opgaver kan myndighederne bedre sikre, at opgaverne løses effektivt og dermed, at samfundet får mest muligt ud af det offentliges ressourcer.