Afgørelse

Nummer
8-2267/2018

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Per Mortensen Nedrivning ApS (opløst) - to personlige bøder á 300.000 kr. - Retten i Hillerød - tilbudskoordinering

Retten i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere fra en nu opløst nedrivningsvirksomhed hver en bøde på 300.000 kroner for i 24 tilfælde at have udvekslet priser på nedrivningsopgaver med konkurrenter.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Der er tale om ulovlig tilbudskoordinering, hvor virksomhederne har udvekslet oplysninger om priser på forskellige nedrivningsopgaver. En sådan adfærd hæmmer konkurrencen og kan betyde, at byggeopgaven løses dårligere eller dyrere, end hvis der havde været konkurrence.

Retten i Hillerød skriver blandt andet i dommen:

Begge de tiltalte er derfor skyldige efter anklageskriftet ved i samtlige forhold forsætligt at have overtrådt konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 23." />

Retten i Hillerød har idømt to ledende medarbejdere i en nu opløst nedrivningsvirksomhed bøder på hver 300.00 kroner for at have deltaget i kartelaftaler i nedrivningsbranchen. De to ledende medarbejdere har overtrådt konkurrenceloven ved at have udvekslet priser med konkurrerende nedrivningsvirksomheder i forbindelse med tilbud på 24 underentrepriser.

Overtrædelserne er sket i perioden fra oktober 2011 til september 2013 og omfatter nedrivningsopgaver for både offentlige og private kunder. Det drejer sig blandt andet om Statens Museum for Kunst, Eremittageslottet, samt flere togstationer og uddannelsessteder.

Bødernes størrelse tager blandt andet hensyn til antallet af overtrædelser, længden af perioden hvor tilbudskoordineringerne har fundet sted, de involverede værdier, det faktum at forholdende begået forsætligt og tidligere praksis. Desuden har det betydning, at en del af lovovertrædelserne er foregået efter 1. marts 2013, hvor konkurrenceloven blev ændret med blandt andet en markant forhøjelse af bødeniveauet.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale.

I sagskomplekset er nedrivningsvirksomhederne tiltalt for at have koordineret tilbud ved flere nedrivningsentrepriser i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Der ventes domme i de øvrige sager i løbet af de kommende måneder.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.