Afgørelse

Nummer
SØK-91250-00002-16

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Eurostar Danmark A/S og GVCO ApS (tidl. LKF Vejmarkering) - ingen bøde -Københavns Byret - kartelaftale - anket

Københavns Byret har afgjort, at LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark ikke skal betale bøder for at have overtrådt konkurrenceloven. Højesteret har tidligere afgjort, at de to konkurrerende virksomheder indgik en ulovlig konsortieaftale og bød fælles på opgaver om vejstriber hos Vejdirektoratet.

Byrettens dom vedrører den strafferetlige del af den såkaldte vejstribesag, som Konkurrencerådet politianmeldte i 2016. Højesteret afgjorde i 2019, at virksomhederne LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S havde brudt konkurrenceloven, da de i 2014 dannede konsortiet Dansk Vejmarkerings Konsortium og sammen bød på en opgave hos Vejdirektoratet.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. Deres konsortium bød på de tre distrikter, som var i udbud, og gav desuden et samlet bud på hele opgaven.

Et konsortiesamarbejde mellem konkurrenter kan være lovligt, hvis det giver væsentlige effektivitetsfordele. Højesteret fandt, at konsortieaftalen ikke indebar, at virksomhederne skulle løse opgaver i fællesskab, pulje deres ressourcer eller lignende. Dermed var der ikke tale om et egentligt produktionssamarbejde, men nærmere et salgssamarbejde. Og dermed var der ingen effektivitetsgevinster, som kunne begrunde samarbejdet.

Oprindeligt afgjorde Konkurrencerådet i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. Dette stadfæstede Konkurrenceankenævnet efterfølgende. Sø- og Handelsretten afgjorde i august 2018, at konsortiet var lovligt, og de to tidligere afgørelser blev ophævet. I 2019 afgjorde Højesteret så, at konsortiet var i strid med konkurrencereglerne.

Konkurrencerådet politianmeldte i 2016 sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomiske og International Kriminalitet (nu National enhed for Særlig Kriminalitet), som varetager den strafferetlige del af konkurrencesagen.

Ankehistorik