Afgørelse

Nummer
KL-1-2019 og KL-2-2019

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegraensende aftaler

Kendelse af 6. november 2019 - Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S mod Konkurrencerådet

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om, at Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux, har aftalt rabatter til deres kunder i strid med konkurrenceloven. De to virksomheder er konkurrenter og sælger reklameplads i outdoor-medier. Konkurrencerådet vil herefter politianmelde sagen.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen:

Virksomhederne har haft en fælles forståelse af, at de ikke ville konkurrere om at tilbyde kunderne de bedste rabatter. Det er ulovligt og kan have skadet de mediebureauer og annoncører, der har købt reklameplads i outdoor-medier.
Selv om aftalen om de ulovlige rabatter formelt set ophørte i 2010, fortsatte virksomhederne deres ulovlige praksis. Konkurrenceankenævnets afgørelse bekræfter, at selv om en ulovlig skriftlig aftale er udløbet, vil en fortsat samordnet praksis også være ulovlig.

I sin kendelse skriver Konkurrenceankenævnet:

”Konkurrenceankenævnet finder på denne baggrund, at Clear Channel Danmark og AFA JCDecaux efter 2010-aftalens formelle udløb den 31. december 2010 har haft en samordnet praksis om koordinering af rabatsatser, for så vidt angår medieprovision, sikkerhedsstillelse og informationsgodtgørelse. Denne samordnede praksis er lige som aftalerne for 2010 og tidligere omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1."

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Konkurrencerådet i en sag om ulovlige rabatter. I sagen har de to outdoor-medieudbydere Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S indgået ulovlige aftaler og samordnet deres praksis om fælles rabatsatser for salg af reklameplads i outdoor-medier.


Konkurrencerådet vil nu anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Outdoor-medier omfatter eksempelvis billboards og reklamestandere i bybilledet og ved busstoppesteder, supermarkeder, butikscentre, tog og lufthavne.


Salg af reklameplads i outdoor-medier i Danmark beløb sig i 2015 til omkring 405 millioner kroner.

Ankehistorik