Afgørelse

Nummer
KL-5-2015

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Kendelse af 27. april 2016 - Dansk Supermarked A/S mod Konkurrencerådet

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 27. juni 2015 mod Dansk Supermarked A/S.

Ankehistorik