Afgørelse

Nummer
4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Procesbevillingsnævn afslår at behandle Elsam-sag fra 2007 (Elsam III-sagen)

Procesbevillingsnævnet har afslået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom om Elsams prissætning i 2005 og i første halvår 2006 til Højesteret.

Ankehistorik