Afgørelse

Nummer
V.L. B–1828–16

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Dom fra Vestre Landsret: Konkurrencerådet mod Ørsted A/S (tidligere DONG Energy A/S) (Elsam III-sagen)

Vestre Landsret har afgjort, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam – i dag en del af energiselskabet Ørsted – brød konkurrenceloven ved at kræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark i 2005 og 2006.

Ankehistorik