Afgørelse

Nummer
U-1-08

Emner

  • § 11 / art. 102 - misbrug af dominerende stilling

Kendelse fra Sø- og Handelsretten af 5. november 2010 - DONG Energy A/S mod Konkurrencerådet (udmeldelse af syn og skøn)

Ankehistorik