Afgørelse

Nummer
MTF-22/09593

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Indutrade Aktiebolags erhvervelse af BPI Finans ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. november 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Indutrade Aktiebolag (”Indutrade”) og BPI Finans ApS.

Transaktionen medfører, at Indutrade erhverver enekontrol over BPI Finans ApS, herunder Bramming Plast-Industri A/S (”BPI”).