Afgørelse

Nummer
MTF-22/09487

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EMIL Retail Holding ApS’ erhvervelse af samtlige aktier i aktieselskaberne ATPPD Aarhus A/S, ATPPD Lyngby A/S, ATPPD Kgs. Nytorv A/S og ATPPD Odense A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem EMIL Retail Holding ApS og aktieselskaberne ATPPD Aarhus A/S, ATPPD Lyngby A/S, ATPPD Kgs. Nytorv A/S og ATPPD Odense A/S.

Ved den påtænkte fusion erhverver EMIL Retail samtlige aktier i ATPPD-selskaberne og opnår dermed enekontrol over disse selskaber.