Afgørelse

Nummer
MTF-22/09335

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AURA VE A/S og Danish Agro a.m.b.a.’s etablering af det selvstændigt fungerende joint venture ADA Green Energy A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2022 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem AURA VE A/S og Danish Agro a.m.b.a.

Transaktionen udgør oprettelsen af det selvstændigt fungerende joint venture, ADA Green Energy A/S.