Afgørelse

Nummer
MTF-22/09118

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Mutares SE & Co. KGaA’s erhvervelse af Arriva Danmark A/S.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Mutares SE & Co. KGaA (”Mutares”) og Arriva Danmark A/S (”Arriva”).

Transaktionen medfører, at Mutares erhverver enekontrol over Arriva.