Afgørelse

Nummer
MTF-22/08948

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af KK-Group A/S' erhvervelse af enekontrol over Vestas Wind Systems A/S’ converter og controls-forretning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. oktober 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem KK-Group A/S og Vestas Wind Systems A/S’ converter & controls-forretning.

Fusionen indebærer, at KK-Group A/S erhverver enekontrol over Vestas Wind Systems A/S’ converter & controls-forretning, herunder produktionsfaciliteter i Tianjin (Kina), Hammel (Danmark) og Oragadam (Indien) med tilhørende medarbejdere og øvrige tilknyttede aktiver.