Afgørelse

Nummer
MTF-22/08412

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelse af joint venture i Sydeuropa af Scanmetals A/S og Meldgaard Holding UK Ltd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. oktober 2022 en forenklet anmeldelse om etablering af et joint venture mellem Scanmetals A/S (”Scanmetals”) og Meldgaard Holding UK Ltd. (”Meldgaard”).

Transaktionen vedrører etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, der på varigt grundlag skal servicere og samarbejde med affaldsforbrændingsanlæg (WtE plants) i Sydeuropa om genbrug af metal fra den aske, der produceres i forbindelse med anlæggenes drift, også betegnet IBA (Incinerated Bottom Ash).