Afgørelse

Nummer
MTF-22/08808

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Damco USA Inc.'s erhvervelse af enekontrol over Pilot Air Freight Holdings LLC

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. oktober 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Damco USA Inc. (herefter ”Damco”) og Pilot Air Freight Holdings LLC (herefter ”Pilot”).

Ved transaktionen opnår Damco enekontrol over Pilot, og der er således tale om en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.