Afgørelse

Nummer
22/06887

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Jyske Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Jyske Bank A/S’ overtagelse af Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samlede vurdering er, at fusionen mellem Jyske Bank og Handelsbanken ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen har derfor godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling.

Begge selskaber har blandt andet aktiviteter på detail-, engros- og det finansielle bankmarked. Jyske Bank udbyder endvidere realkreditlån gennem datterselskabet Jyske Realkredit, mens Handelsbanken udbyder realkreditlignende lån.

Efter fusionen vil Jyske Banks markedsandele på alle markeder fortsat være under 20 procent, og tilvæksten i markedsandele som følge af fusionen er begrænset. Styrelsen har blandt andet på den baggrund vurderet, at fusionen er uproblematisk for konkurrencen.

Jyske Bank driver bankvirksomhed i Danmark inden for privatkundeområdet, erhvervskundeområdet og private banking-området. Jyske Bank har hovedkontor i Silkeborg og yderligere 80 afdelinger rundt omkring i Danmark.

Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark omfatter 43 filialer i Danmark.

Fusionen blev anmeldt endeligt til konkurrencemyndighederne 27. september 2022 og kunne således godkendes i løbet af få dage.