Afgørelse

Nummer
MTF-22/08193

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Serwiz A/S’ erhvervelse af enekontrol med Allianceplus Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. september 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Serwiz A/S og Allianceplus Holding A/S.

Fusionen indebærer, at Serwiz A/S overtager 100 % af aktiekapitalen i Allianceplus Holding A/S, hvorfor der er tale om erhvervelse af enekontrol.