Afgørelse

Nummer
MTF-22/07887

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lekolar Group AB’s erhvervelse af enekontrol over Panduro Forvältning AB

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. september 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Lekolar Group AB og Panduro Forvältning AB.

Ved transaktionen erhverver Lekolar Group AB hele aktiekapitalen i Panduro Forvältning AB og opnår herved enekontrol over Panduro Forvältning AB.