Afgørelse

Nummer
MTF-22/06477

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NetIP Invest A/S' erhvervelse af enekontrol over netIP A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. august 2022 en forenklet anmeldelse af NetIP Invest A/S' erhvervelse af enekontrol over netIP A/S.

Ved transaktionen erhverver NetIP Invest A/S ("NetIP Invest") 100 pct. af aktiekapitalen i netIP A/S ("netIP") fra Euronet ApS, som er ejet af Martin Kjølhede og en række minoritetsaktionærer. Efter transaktionens gennemførsel foretager Martin Kjølhede og andre netIP-medarbejdere en reinvestering på ca. 30 pct. i NetIP TopCo A/S, således at Adelis Equity Partners Fund III ultimativt vil eje ca. 70 pct. af aktierne i netIP. NetIP Invest erhverver dermed enekontrol over netIP.