Afgørelse

Nummer
MTF-22/06982

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Digital 9 Infrastructure plc's erhvervelse af fælles kontrol over Arqiva Group Limited sammen med Macquarie Group Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2022 en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Digital 9 Infrastructure plc ("D9") og Macquarie Group Limited ("Macquarie Group").

Transaktionen indebærer, at D9 (gennem datterselskabet D9 Wireless Opco 2 Limited) erhverver 48,02 pct. af stemmerettighederne i Arqiva Group Limited (”Arqiva”) fra Frequency Infrastructure Communications Assets Limited (”Frequency”).

Inden fusionen havde Frequency og Macquarie Group (gennem datterselskabet MEIF II) fælleskontrol over Arqiva. Med transaktionen får D9 fælleskontrol over Arqiva sammen med Macquarie Group.