Afgørelse

Nummer
MTF-2206573

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel VI Fondens erhvervelse af enekontrol over NTI Group ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. juli 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Axcel VI Fonden og NTI Group ApS.

Axcel VI Fonden vil med transaktionen erhverve enekontrol over NTI Group ApS. Erhvervelsen sker gennem holdingselskabet AX VI INV8 Holding ApS, som erhverver 100 pct. af anparterne i NTI Group ApS.