Afgørelse

Nummer
MTF-22/06510

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aktieselskabet Schouw & Co.’s erhvervelse af Enics AG

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Aktieselskabet Schouw & Co. og Enics AG.

Aktieselskabet Schouw & Co. vil med transaktionen erhverve enekontrol over Enics AG gennem holdingselskabet Selskabet af 20.06.2022 A/S. Den tidligere ejer af Enics AG, Ahlstom Capital Oy, vil fortsat eje 20 pct. af aktierne i Enics AG via Selskabet af 20.06.2022 A/S.