Afgørelse

Nummer
MTF-22/06594

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sedgwick Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. august 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Sedgwick Europa B.V. (”Sedgwick Europa”) og Sedgwick Leif Hansen A/S (”Sedgwick Leif Hansen”).

Sedgwick Europa ejer i dag 18,18 pct. af aktierne i Sedgwick Leif Hansen. Med transaktionen erhverver Sedgwick Europa de resterende 81,82 pct. af aktierne og opnår derved enekontrol over Sedgwick Leif Hansen.