Afgørelse

Nummer
MTF-22/05428

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Armorica Danmark ApS’ (inkl. OKNygaard og Malmos) erhvervelse af enekontrol over Grøn Vækst A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. august 2022 en forenklet anmeldelse af Armorica Danmark ApS’ (inkl. OKNygaard og Malmos) erhvervelse af enekontrol over Grøn Vækst A/S.

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse hvor Armorica Danmark ApS erhverver 100 pct. af aktierne i Grøn Vækst A/S. Armorica Danmark ApS erhverver herved enekontrol over Grøn Vækst A/S.