Afgørelse

Nummer
MTF-22/06674

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals erhvervelse af fælleskontrol over RiskPoint Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Nordic Capital XI L.P (”Nordic Capital”) og RiskPoint Holding A/S (”RiskPoint”).

Efter transaktionen vil RiskPoint være underlagt fælleskontrol af Nordic Capital og RP Partner Co. RP Partner Co. bliver stiftet i forbindelse med transaktionen og ejes af de eksisterende kapitalejere i RiskPoint. Nordic Capital erhverver med transaktionen [en mindretalspost] i RiskPoint.