Afgørelse

Nummer
MTF-22/05821

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Renta Denmark ApS’ erhvervelse af Lohke Materieludlejning A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. juli, 2022, en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Renta Denmark ApS (”Renta”) og Lohke Materieludlejning A/S (”Lohke”).

Transaktionen medfører, at Renta erhverver enekontrol over Lohke.