Afgørelse

Nummer
MTF- 22/05748

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Odense Kommunes, AP Ejendomme P/S', Den almene boligorganisation Civicas og Den almene boligorganisation Fyns Almennyttige Boligselskabs etablering af et selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. juli 2022 en forenklet anmeldelse af Odense Kommunes, AP Ejendomme P/S', Den almene boligorganisation Civicas og Den almene boligorganisation Fyns Almennyttige Boligselskabs (”FAB”) etablering af et selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S.

Det selvstændigt fungerende joint venture Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af Odense Kommune, AP Ejendomme, Civica og FAB, hvor hver part vil besidde en ejerandel på 25 pct. på tidspunktet for oprettelsen af Arealudviklingsselskabet.