Afgørelse

Nummer
DIPS-22/05885

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervsinvest IV K/S’ erhvervelse af Admenta Danmark ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Erhvervsinvest IV K/S og Admenta Danmark Aps.

Transaktionen indebærer, at Erhvervsinvest IV K/S erhverver 100 pct. af aktierne i og dermed enekontrol over Admenta Danmark ApS (herefter ”Admenta”).