Afgørelse

Nummer
MTF-22/05972

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maersk Logistics & Services International A/S' erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. juli 2022 en forenklet anmeldelse af Maersk Logistics & Services International A/S' (”Maersk L&S”) erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited (”LFL”).

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Maersk L&S 100 pct. af aktiekapitalen i og enekontrol over LFL.