Afgørelse

Nummer
BET-21/13186

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af Ejner Hessel A/S’ overtagelse af aktiviteter fra Mercedes-Benz Danmark A/S og Mercedes-Benz CPH A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. juni 2022 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S og aktiviteter fra Mercedes-Benz CPH A/S og Mercedes-Benz Danmark A/S.

Transaktionen indebærer, at EH gennem to aktivoverdragelsesaftaler erhverver enekontrol over i) MB DK’ aktiviteter vedrørende den af MB DK’s hidtil drevne grossistvirksomhed med import og engrosdistribution af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog og originale reservedele hertil, herunder administration af ”centrale serviceaftaler”, samt ii) MB CPH’s hidtil drevne detailvirksomhed i Hillerød og Greve med detailsalg af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog samt formidling af ”centrale serviceaftaler” i forbindelse med salg af nye lastbiler.