Afgørelse

Nummer
MTF-22/05527

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2022 en forenklet anmeldelse af Lindab A/S’ erhvervelse af enekontrol over Muncholm A/S.

Efter transaktionen vil Lindab A/S eje 100 pct. af aktierne i Muncholm A/S og således få enekontrol.