Afgørelse

Nummer
MYF-22/05310

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel VI’s (inkl. Addpro og Prodata) erhvervelse af enekontrol over ITM8

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2022 en forenklet anmeldelse af AX VI INV4 Holding ApS’ (”Axcel VI”) erhvervelse af enekontrol over ITM8 Topco ApS (”ITM8”).

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Axcel VI erhverver 100 pct. af aktierne i ITM8.