Afgørelse

Nummer
21/08293

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Knorr-Bremses køb af DSB Component Workshop

Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge har afgivet tilsagn, der sikrer, at mindre danske aktører fortsat kan modtage reservedele til deres tog på rimelige vilkår, efter den tyske virksomhed har overtaget enekontrollen med DSB Component Workshop.

Knorr-Bremse System für Schienenfahrzeuge (Knorr-Bremse), der blandt andet fremstiller og sælger reservedele til tog, overtager DSB Component Workshop, der udfører vedligehold på primært DSB’s tog.

Konkurrencerådet har netop godkendt overtagelsen, efter at Knorr-Bremse har afgivet en række tilsagn, der skal sikre, at transaktionen ikke hæmmer konkurrencen og dermed stiller mindre togoperatører og leverandører af vedligehold i Danmark ringere end i dag. Tilsagnene gælder i ti år, og de indebærer blandt andet, at Knorr-Bremse skal:

  • levere reservedele til eksisterende og fremtidige mindre, danske kunder til fair, rimelige og ikke diskriminerende vilkår og priser, med mindre Knorr-Bremse kan dokumentere, at det ikke er muligt som følge af kapacitetsbegrænsninger.

Knorr-Bremse har desuden afgivet tilsagn, der vedrører håndteringen af eventuelle kommende klager fra mindre, danske kunder og om orientering af konkurrencemyndighederne herom.

Før der kunne træffes afgørelse om fusionen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en række omfattende undersøgelser. Styrelsen har blandt andet været i kontakt med både danske og udenlandske kunder og konkurrenter til Knorr-Bremse og DSB Component Workshop på flere forskellige forretningsområder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en endelig anmeldelse af fusionen medio september 2021. Det har været nødvendigt, at sætte tidsfristerne for sagsbehandlingen i stå flere gange i forløbet, fordi Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afventet svar fra parterne.