Afgørelse

Nummer
MTF-22/04567

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juni 2022 en forenklet anmeldelse af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture.

Telenor Norge AS vil eje 50 pct. af joint venturet, mens Aker Capital AS og datterselskabet Cognite AS vil eje 50 pct. tilsammen, hvorfor der vil være fælles kontrol.