Afgørelse

Nummer
MTF-22/04782

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af KT Elektric Aalborg A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. juni 2022 en forenklet anmeldelse af Bravida Danmark A/S’ (”Bravida”) erhvervelse af KT Elektric Aalborg A/S (”KT Elektric”).

Transaktionen indebærer, at Bravida erhverver 100 pct. af aktierne i KT Elektric. Bravida erhverver dermed enekontrol over KT Elektric.