Afgørelse

Nummer
MTF-22/04630

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Norlys Holding A/S' erhvervelse af enekontrol over Mjølner Holding I A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. juni 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Norlys Holding A/S (”Norlys Holding”) og Mjølner Holding I A/S (”Mjølner Holding”)

Med transaktionen erhverver Norlys Holding 100 pct. af aktiekapitalen i Mjølner Holding og opnår dermed enekontrol over Mjølner Holding.