Afgørelse

Nummer
MTF-22/03596

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Hellman & Friedman LLC’s (AutoScout24 GmbH) erhvervelse af fælles kontrol over Auction Group A/S (Autoproff) sammen med ManCo

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. maj 2022 en forenklet anmeldelse af Hellman & Friedman LLC’s (AutoScout24 GmbH) erhvervelse af fælles kontrol over Auction Group A/S (Autoproff) sammen med ManCo.

Med transaktionen vil Auction Group og dennes onlineportal, Autoproff, blive underlagt fælles kontrol af Autoscout24 og ManCo, hvoraf sidstnævnte er et holdingselskab etableret til formålet.