Afgørelse

Nummer
MTF-21/12720

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse af CM Biomass Partners A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Ekman Denmark ApS

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. april 2022 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem CM Biomass Partners A/S (herefter ”CM Biomass”) og Ekman Denmark ApS (herefter ”Ekman Denmark”).

Den anmeldte fusion gennemføres ved at CM Biomass erhverver 100 pct. af aktierne i Ekman Denmark og opnår enekontrol med Ekman Denmark. Fusionen medfører et kontrolskifte og udgør en fusion.