Afgørelse

Nummer
MTF-22/03582

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ASG Hamlet Holding ApS’ erhvervelse af KPC Holding A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. maj 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem ASG Hamlet Holding ApS (”ASG Hamlet”) og KPC Holding A/S (”KPC Holding”).

Transaktionen medfører, at ASG Hamlet erhverver enekontrol over KPC Holding.