Afgørelse

Nummer
MTF-22/03258

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AP Ejendomme P/S’ og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. april 2022 en forenklet anmeldelse af AP Ejendomme P/S’ og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S.

Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kommune.